Формуляр за отказ от стока

Формуляр за отказ от стока

Приложение № 6  

 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,в сила от 25.07.2014 г.)

 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора-покупка на стоки/услуги!

Свалете формуляр от тук

 

ЕМ ВИ 68 ЕООД

гр.Хасково ,ул.,,Кавала 4,, вх.Б

green.shop@abv.bg